Forbrukskreditt

  • Du bestemmer selv når kreditten skal benyttes og du får tilgang på pengene på en enkel måte.
  • Uttak kan du gjøre i vår nettbank eller du kan ringe oss for å få beløpet overført til lønnskonto.
  • inntil kr 100.000,- uten sikkerhet
  • Rente 12,90% nom.
  • Etableringsgebyr kr. 300,-
  • Årsgebyr kr. 100,-

Ofte stilte spørsmål

Ansatte i Posten Norge As og Bring As, samt selskaper som Posten Norge AS er medeiere i.

Har du spørsmål eller behov for råd og veiledning i forbindelse med låneopptak, er du velkommen til å kontakte en av våre saksbehandlere.