Ruter - Årsabonnement

Gunstig bedriftsavtale med Ruter for ansatte i Posten

Gjelder kollektiv reiser i Oslo og Akershus.

Priser fra 01.02.17:

1 sone          kr.    613,-

2 soner         kr. 1.087,- 
Alle soner     kr. 1.561,-

Tegningsblanketten må sendes til oss innen den 15. i måneden før startmåned.

Tegningsblankett finner du her.

Flexuskortene blir sendt ut fra Trafikanten ca. den 25. i måneden før det skal gjelde fra.
Det er ikke mulig å hente det hos oss da alle blir sendt ut pr. post.

Info om bedriftsavtale.pdf