Om PP Finans

PP Finans Postfolkenes Personellservice (PP) er en interesseorganisasjon for ansatte i Posten Norge AS og Bring AS, samt selskaper som Posten Norge AS er medeiere i.

Vi ble etablert så langt tilbake som i 1933 og er 6 ansatte som betjener ca 10.000 medlemmer.

PP Finans sin oppgave er å fremme sparing, yte lån og bistå med andre økonomiske ordninger og tilbud. PP Finans har kontor i Oslo med hele Norge som markedsområde.  

Kapitaldekningen pr 31.12.13 var ca. 18,2 % (kravet til bankene er 8 %) av risikovektet kapital beregnet etter Finanstilsynets forskrifter. Dette betyr at PP Finans er en meget solid virksomhet.

Vedtekter PP Finans 2016

Årsberetning og regnskap 2015

Årsberetning og Regnskap 2016 .pdf